Moondog 100 År - Day 1

  • Literaturhaus, Copenhagen, Denmark