Moondog 100 År - Day 2

  • Literaturhaus, Copenhagen, Denmark